Žákovská knížka

Přihlášení:  bakalari.zshrabova.cz

Elektronická žákovská knížka obsahuje:

zobrazení osobních údajů žáka – v případě změny je možno poslat zprávu TU
klasifikace

  • průběžná
  • pololetní
  • výchovná opatření

 rozvrh hodin a přehled předmětů a vyučujících
 systém Komens

  • posílání zpráv TU, vyučujícím a ředitelství školy
  • omlouvání absence

Přihlašovací jméno a heslo: vygenerováno programem

Přístupové údaje předány TU zákonným zástupcům žáka proti podpisu z důvodu ochrany osobních údajů.

V případě dotazů kontaktujte Mgr.Věru Kozubovou
e-mail: [email protected]