Ukončení a organizace výuky 24.6. – 30.6.2021

24.6.2021  Třídnické práce – výběr a kontrola učebnic  

 • 1. – 5.ročník 4 vyuč. hodiny –  ukončení v 11,40 hod.
 • 6. – 9.roč. 5 vyuč. hodin – ukončení v 12,20 hod.(6.–7.roč. ), v 12,35 hod.(8.-9.roč.) 

25.6.2021  Třídnické práce – výběr a kontrola učebnic

 • 1. – 5.ročník 4 vyuč. hodiny –  ukončení v 11,40 hod.
 • 6. – 9.roč. 5 vyuč. hodin – ukončení v 12,20 hod.(6. – 7.roč. ), v 12,35 hod.(8.-9.roč.) 

28.6.2021  Třídnické práce – výměna učebnic mezi třídami, rozdávání učebnic   

 • 1. – 5.ročník 4 vyuč. hodiny –  ukončení v 11,40 hod.
 • 6. – 9.roč. 5 vyuč. hodin – ukončení v 12,20 hod.(6. – 7.roč. ), v 12,35 hod.(8.-9.roč.) 

29.6.2021  Třídnické práce – úprava třídy

 • 1. – 5.ročník 4 vyuč. hodiny –  ukončení v 11,40 hod.
 • 6. – 9.roč. 5 vyuč. hodin – ukončení v 12,20 hod.(6. – 7.roč. ), v 12,35 hod.(8.-9.roč.) 

30.6. 2021  Slavnostní ukončení školního roku, hodnocení prospěchu a chování, předání vysvědčení

 • ukončení v  9,00 hod.
 • oběd od 10,30 – 13,00 hod.
 • ŠD do 15,00 hod.