Třídní schůzky

Úvodní třídní schůzka zákonných zástupců žáků 2. – 9.ročníku s třídními učiteli se uskuteční v úterý 7.9.2021 od 16.00 hod.