Vzdělávání » Výzva č. 56 Hrabová

Naše škola využila nabídky na projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost,  který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo1

Plakát

Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT)

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek: Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Bližší informace:

Podání nabídek 

Výběrové řízení se uskuteční 13. 7. 2015.

Dodatečné informace 1

Dodatečné informace 2

15. 7. 2015 Druhé kolo výběrového řízení

Mgr. Jaroslava Naďová

Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – aktualizace I

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Výběrové řízení se uskuteční 24.8. 2015 ve 13.00 hod na ZŠ Paskovská 46, Ostrava-Hrabová.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Mgr. Jaroslava Naďová

Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – aktualizace II

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Ukončení příjmu nabídek je dne 15. 9. 2015 v 11:00 hod.

Příloha č. 1

Mgr. Jaroslava Naďová

Průběžná zpráva o realizaci projektu Výzva č. 56

Během letních prázdnin čtyři vyučující z naší školy absolvovaly zahraniční vzdělávací kurz v anglickém jazyce. Všechny úspěšně absolvovaly a obdržely certifikát.
Dne 15. září 2015 se uskutečnilo výběrové řízení na poslední část projektu. Dodavatel služeb byl vybrán. Vybraní žáci z druhého stupně, kteří splnili zadaná kritéria, se zúčastní výjezdu do Berlína a Oxfordu. Bližší informace již předali nebo předají zákonným zástupcům vedoucí výjezdu, tedy paní učitelka Mgr. E. Machejová a pan učitel Mgr. M. Němec.

Zpracovatel projektu Mgr. Jaroslava Naďová

Jazykový pobyt našich žáků v Berlíně

Předběžný itinerář jazykového pobytu žáků 8. a 9. ročníku v Berlíně ve dnech 5. – 9. října 2015 

Díky aktivitě bývalé paní zástupkyně Mgr. Jaroslavy Naďové zareagovala naše škola v minulém školním roce na Výzvu č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT), na rozvoj čtenářských a jazykových schopností z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součásti této výzvy bylo zajištění vícedenního jazykového kurzu v německy mluvící zemi pro žáky naší školy.

Po vzdělávacím pobytu našich učitelů ohledně Výzvy 56 anglického jazyka na Maltě se 5. října 2015 vydala skupina 20 žáků osmého a devátého ročníku německého jazyka společně se dvěma učiteli na jazykový kurz do Berlína. Dopravu, ubytování, stravování a kurz v jazykové škole zajistila na výbornou cestovní agentura TEATime spol.s.r.o.

Pondělí 5. října 2015

Z nádraží Ostrava-Svinov jsme se brzy ráno vydali na dlouhou desetihodinovou cestu do Berlína. Nejprve jsme jeli vlakem RegioJet do Prahy a následně autobusem Student Agency do Berlína. Ve večerních hodinách jsme se ubytovali v Hostelu A&O Berlin Mitte a naplánovali jsme přesně průběh dalších dnů. Všechny dny měly nabitý program. Brzká snídaně, nachystání obědového balíčku, dopolední a odpolední prohlídka zajímavých míst v Berlíně a následný jazykový kurz na škole DID-Deutsch Institut – „Němčina v Německu“ v celkovém rozsahu 10 vyučovacích hodin za tři dny našeho pobytu v Berlíně.

Úterý 6. října 2015

Dopoledne jsme vyjeli výtahem do výšky 209 metrů z celkových 368 metrů vysoké Televizní věže (Berliner Fernsehturm) na Alexandrově náměstí (Alexanderplatz), která je největší dominantou Berlína. Počasí bylo celkem vydařené, takže se nám naskytl nádherný pohled na město a my jsme si mohli z výšky ověřit, kam všude zavítají naše kroky.

Poté jsme prošli přes Alexandrovo náměstí a na dlouhou ulicí Pod Lipami (Unter den Linden), která je jednou z nejznámějších a nejstarších ulic v Berlíně. Naše kroky směřovaly kolem Berlínského dómu (Berliner Dom), Muzejního ostrova (Museumsinsel), kde se nachází celkově pět muzeí zaměřených především na historii. Až 70% těchto budov bylo zničeno v II. světové válce, nicméně exponáty z těchto muzeí zůstaly díky dobrému ukrytí v různých částech města většinou zachovány.

Směrem k Braniborské bráně jsme si prohlédli sídlo budovy Humboldtovy univerzity s venkovním prodejem knih. Cestou jsme narazili na moderní výstavu Volkswagen Group Fórum, dnes tolik v médiích propírané automobilky Volkswagen, kde si naši žáci prohlédli vystavené modely aut, vyzkoušeli si simulovanou jízdu autem, pomocí šlapáním na kole si mohli vytvořit vlastní fotku a prohlédnout i další zajímavé exponáty.

Následovala prohlídka Braniborské brány (Brandenburger Tor), která je nejznámější památkou v Berlíně, díky čemuž se zároveň stala jeho symbolem. Původně sloužila jako městská brána, kde se platilo mýtné, během existence berlínské zdi se brána nacházela v hraničním pásu a nebyla přístupná.

Po prohlídce Braniborské brány jsme došli k budově Říšského sněmu (Bundestag/Reichstag), kde se nám bohužel nepodařilo vzhledem k časovým možnostem a dlouhé řadě čekajících turistů dostat se do kopule parlamentu.

Následně jsme se přesunuli metrem do jazykové školy DID-Deutsch Institut. V rámci prvního dne jazykového kurzu na škole jsme žáky rozdělili do dvou skupin podle ročníků. Sympatický lektor Norbert si převzal skupinu deváťáků a věnoval se jí následně po celé tři dny. Skupina osmáků měla v úterý a ve čtvrtek sympatickou lektorku Paulu, původem ze Španělska, ve středu za ní zaskočil neméně sympatický lektor Werner. Tady je třeba zdůraznit, že lektoři byli se složením a projevem skupin spokojení a naši žáci si přístup a obsah hodin lektorů také velmi pochvalovali. Deváťáci se první den zaměřili na navazující obsah učiva z naší školy – jídlo a pití, abecední hry, z nových témat to bylo oblečení, opakovalo se časování sloves. Osmáci diskutovali o zvířatech, procvičovali členy určité a neurčité, časovali slovesa a aktivně se zapojovali do abecední hry.

Středa 7. října 2015

Středu jsme zahájili prohlídkou Muzea Holokaustu (Holocaust Mahnmal) u Braniborské brány. Památník holocaustu tvoří 2 711 šedivých betonových kvádrů různé výšky a rozkládá se na ploše více než 19.000 m². Z výšky má tato památka evokovat dojem vln. Hodně času jsme poté strávili v multimediálním a interaktivním Národním německém muzeu (Deutsches Historisches Museum), kde se žáci seznámili se zajímavým průběhem německých dějin, kterému se věnujeme hodně v rámci výuky dějepisu na naší škole.

Po přesunu do jazykové školy se deváťáci věnovali časům, předložkám, hlavní téma bylo počasí, roční období a měsíce. Osmáci procvičovali školní pomůcky, představování se a komunikaci mezi lidmi a zpívali německé písně.

Po vydatné večeři naš neúnavní žáci ještě navštívili pokoj večerní výuky a společně jsme zopakovali učivo z matematiky – lomené výrazy, učivo z fyziky – elektrický proud a zabrousili jsme i na otázky z dějepisu a zeměpisu.

Čtvrtek 8. října 2015

Ráno jsme se probudili do deštivého dne. Proto jsme tento den vyhlásili jako Den věnovaný vodě. Deštivý den jsme začali prohlídkou Aqua Domu & SEA LIFE Berlin, kde žáci shlédli expozice zaměřené na podzemní mořský svět. Zajímavá prohlídka vyvrcholila jízdou výtahem v největším 25 metrovým válcovitým akváriem, které připomíná korálový útes s 1 500 rybami.

Následovala neméně zajímavá návštěva Berlínského chrámu (Berliner Dom), který je největším kostelem ve městě. Během bombardování na konci II. světové války byl téměř zničen a trvalo několik let, než se jeho rekonstrukce dokončila a byl neskutečně obnoven do své původní podoby.

Protože jsme tento den věnovali vodě, tak jsme se vydali i na vyhlídkovou plavbu výletní lodí Adéle a podívali se společně na symboly města z vodní hladiny řeky Sprévy. Pluli jsme kolem Muzejního ostrova, vládní čtvrti, Reichstagu, hlavního nádraží a kolem dalších zajímavých budov.

V jazykové škole se deváťáci věnovali orientaci ve městě a turismu, osmáci pracovali s komiksem, časovali slovesa a procvičovali číslovky. Na konci kurzu obdrželi naši žáci certifikáty o úspěšném absolvování třech velmi přínosných dnů s výukou německého jazyka.

Pátek 9. října 2015

V pátek jsme si, po sbalení kufrů a přemístěním metrem, nenechali ještě ujít prohlídku Olympijského stadionu, který byl postaven pro letní olympijské hry v roce 1936 a následně v v letech 2000–2004 byl poté modernizován. Dnes je domovským stadionem fotbalového mužstva Bundesligy Hertha BSC Berlin a poskytuje místo pro 74 400 diváků. Velmi nás překvapil svým venkovním starobylým vzhledem, byť uvnitř šlo o supermoderní stánek pro sportovní účely.

Kolem  13 hodiny jsme pak vyjeli z autobusového nádraží ZOB Funkturm na dlouhou cestu domů s přestupem v Praze a po 23 hodině jsme na nádraží v Ostravě-Svinově předali natěšeným rodičům své žáky ve zdraví zpět.

O přínosnosti celého pobytu nemá cenu dlouze diskutovat. Dny byly naplánované tak, aby žáci nejen rozvíjeli jazykové znalosti, ale seznámili se nejen s historickými památkami Berlína, ale i se současným životem v hlavním městě Německa. Nešlo jen o získání poznatků v městě plném kontrastů, rozmanitosti a nebývalé historie, ale také získaní nových souvislosti v dějepise, zeměpise, přírodopise, fyziky či výtvarného umění. Naši žáci si také prošli nepřímo kurzem společenského chování, vzájemnou toleranci, orientaci v cizím prostředí a vzájemné komunikace v cizím a rodném jazyce.

Jako pedagogický dozor jsme si rozdělili své role. Učitelka Romana Šebestová perfektně zajišťovala veškeré způsoby dopravy po městě, naplánovala programy jednotlivých dní, učitel Martin Němec zajišťoval komunikaci ve městě, podával výklad v jednotlivých navštívených místech a zajistit organizační věci v jazykové škole.

Na závěr bychom chtěli poděkovat kolegyni Mgr. Jaroslavě Naďové za práci kolem zajištění projektu, Ing. Petru Machejovi za organizační záležitosti celého pobytu a současnému vedení školy za podporu před, během i po skončení tohoto vydařeného pobytu.

Mgr. Martin Němec a Ing. Romana Šebestová

Jazykový pobyt žáků v Anglii

Informace pro rodiče 

Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. – 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii.

 

Souhrnná informace o realizace projektu

Souhrnná informace

 

Vyjádření k administraci smluv: na našem portálu nemusí být zveřejněná žádná smlouva, pouze na tzv. profilu zadavatele, který byl založen (je na bezplatném portálu a slouží pro zakázky zadávané dle zákona).
Adresa profilu je http://zshrabova.profilzadavatele.cz/

Kontakt na osobu, které bych přidělil práva administrace profilu – Jaroslava Naďová