Vzdělávání » Projekty ESF – EU Peníze školám

Název projektu: Škola – místo k životu
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1658
Název příjemce: Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2013
Celková výše finanční podpory: 2.142.557,00 Kč

Zlepšení stavu vzdělávání pomocí informačních technologií se nám podařilo naplnit.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Byly vytvořeny nové učební materiály a jsou stále při výuce používány. Zpracovali jsme a využíváme klíčové aktivity směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, ke zkvalitnění výuky ICT.
Materiální vybavení pořízené z daného projektu je efektivně využíváno.
Zpracované digitální materiály jsou k dispozici všem pedagogům naší školy na školním serveru.
V případě zájmu Vám poskytneme digitální materiály v původním formátu, kontaktovat nás můžete na adresách:
I. stupeň: [email protected]
II. stupeň: [email protected]

Seznam skupin vytvořených materiálů dle vzdělávacích oblastí: