O škole » Úřední deska

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro subjekty údajů: GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]

 

Povinně zveřejňované informace

Rozpočet ZŠ 2018

Návrh rozpočtu 2018

Rozpočet 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 ZŠ

Rozpočet ZŠ 2020

 

Výběrové řízení na dodavatele elektrického multifunkčního zařízení pro školní kuchyni

Výzva k podání nabídky

Výsledek výzvy k podání nabídek

 

Výběrové řízení na dodavatele zařízení a služeb v rámci úpravy prostor školní zahrady

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 – specifikace zakázky

Příloha č.2 – krycí list

Technická zpráva

Technické parametry

Situační výkres

Osazovací výkres

Seznam rostlin

Výsledek výzvy k podání nabídek

 

Výběrové řízení na dodavatele zařízení a služeb v rámci úpravy prostor školní zahrady – zrušeno

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 – specifikace zakázky

Příloha č.2 krycí list

Oznámení o zrušení VŘ

Výběrové řízení na vybudování venkovní přírodní učebny v rámci školního přírodovědného okruhu

výzva k podání nabídky

specifikace zakázky

krycí list

Výsledek výzvy k podání nabídek

 

Výběrové řízení na dodavatele vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky

Specifikace zakázky

Krycí list

 

Projekt „Ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46“

Výzva k podání nabídky – zajištění ozdravného pobytu 2019

Výsledek výzvy k podání nabídky

 

Projekt „Přírodovědná učebna a školní přírodovědný okruh“

Výzva k podání nabídky – „Školní přírodovědný okruh“

Příloha č.1 – specifikace zakázky

Příloha č.2 – krycí list

Projektový záměr

Návrh realizace