O škole » Školská rada

Seznam členů školské rady ve školním roce 2020/2021,
změna od 30. 8. 2021

 Zřízení a činnost školské rady – školský zákon

Zástupci zřizovatele:

 • Igor Trávníček 
 • Ing. Radomír Orkáč

Zástupci nezletilých žáků:

 • Bc. Petr Janeček
 • Eliška Julínková

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Lenka Kudlejová
 • Ing. Romana Šebestová

 

Seznam členů školské rady ve školním roce 2020/2021:

 Zřízení a činnost školské rady – školský zákon

Zástupci zřizovatele:

 • Igor Trávníček 
 • Ing. Radomír Orkáč

Zástupci nezletilých žáků:

 • Roman Šimůnek
 •  Martin Krejčíček

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Lenka Kudlejová
 • Mgr. Martin Němec

 

Volby zástupců do Školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Termín volby:           8.6.2021                   15,00 – 18,00 hod.

Místo: vestibul  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Návrhy kandidátů je možné podat do 25.5.2021 řediteli školy.

Vyhlášení voleb do školské rady

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady.

Termín volby:           1.6.2021                   14,00 hod.

Místo: sborovna  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

 

Plánovaný termín 10.11.2020 zrušen ředitelem školy na základě nařízení MŠMT – prodloužení volebního období stávajících členů školské rady o 3 měsíce z důvodu nouzového stavu. O novém termínu voleb budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webu.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Vyhlášení voleb do Školské rady

V případě nepříznivé epidemiologické situace může dojít ke změně termínu nebo způsobu volby kandidátů.

Návrhy kandidátů je možné podat do 31.10.2020 řediteli školy.

Termín volby:           10.11.2020               15,00 – 18,00 hod.

Místo: vestibul  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady.                                                                                                         

Termín volby:           10.11.2020               14,00 hod.

Místo: sborovna  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

 

Zápisy z jednání a usnesení školské rady:

 

Zápis a usnesení č. 38

Zápis a usnesení č. 37

Zápis a usnesení č. 36

Zápis a usnesení č. 35

Zápis a usnesení č. 34

Zápis a usnesení č. 33

Zápis a usnesení č. 32

Zápis a usnesení č. 31

Zápis a usnesení č. 30

Zápis a usnesení č. 29

Zápis a usnesení č. 28

Doplňující volby do školské rady
Zápis a usnesení č. 27
Zápis a usnesení č. 26
Zápis a usnesení č. 25
Zápis a usnesení č. 24
Příloha k 24 jednání
Zápis a usnesení č. 23
Zápis a usnesení č. 22
Zápis a usnesení č. 21
Zápis a usnesení č. 20
Zápis a usnesení č. 19
Zápis a usnesení č. 18
Zápis a usnesení č. 17
Zápis a usnesení č. 16
Zápis a usnesení č. 15
Zápis a usnesení č. 14
Zápis a usnesení č. 13

Dopis rodičům – DOC
Zápis a usnesení č. 12 – DOC
Zápis a usnesení č. 11 – DOC
Zápis a usnesení č. 10 – DOC
Zápis a usnesení č. 9 – DOC
Zápis a usnesení č. 8 – DOC
Zápis a usnesení č. 7 – DOC
Zápis a usnesení č. 6 – DOC
Zápis a usnesení č. 5 – DOC
Zápis a usnesení č. 4 – DOC
Zápis a usnesení č. 3 – DOC
Zápis a usnesení č. 2 – DOC
Zápis a usnesení č. 1 – DOC