O škole » Školní psycholog

– Podporuje spolupráci třídy a pedagogů
– Nabízí individuální spolupráci se žáky v osobních problémech
– Poskytuje krizovou intervenci žákům, pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům
– Zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků
– Poskytuje individuální konzultace pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání
– Poskytuje konzultace zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech dětí

Mgr. Jakub Škrov

Máte-li zájem o konzultaci, lze našeho psychologa kontaktovat na emailové adrese: [email protected]