O škole » Spolek rodičů a přátel školy

 

Školní rok 2020/2021

Na  škole působí  výbor SRPŠ , který  spolupracuje se ZŠ Paskovská a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

 Ve školním roce 2016/2017 dotovalo SRPŠ školní ples dětí tentokrát bez účastí rodičů s ohledem na malou kapacitu sálu, pobyt a stravu zahraničních studentů na naší škole, komentovaný výlet na Lysou horu, pamětní listy pro deváté třídy a drobné odměny žáků. V roce 2017/2018  opět školní ples, florbalový den, bruslení. Předloni se ples pro druhý stupeň nekonal pro malou účast, proto byl ples pouze pro žáky prvního stupně. Dále opět návštěva a pobyt studentů, bruslení, výlet na Štramberk, den s dravci, návštěva kozí farmy.

 V loňském školním roce nás zasáhl koronavirus, takže se stihl pouze ples pro 1. stupeň, první třídy dostaly knihu a pro deváté třídy byly nachystány dárkové poukazy.

V této souvislosti členský příspěvek k letošnímu roku činí 100 Kč na dítě.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

   Výbor SRPŠ    

Dalibor Unucka – [email protected]                                        

Ludmila Šimůnková –  [email protected]

Věra Kročková   –       [email protected]

Členská schůze SRPŠ

Dne 18. 11.2020 v 18:00 hod. se koná 5. členská schůze SRPŠ  prostřednictvím online přenosu přes Google  Meet.

Pro zájemce z řad dalších rodičů heslo pro připojení bude dostupné na adrese  [email protected]

Program: 1. volba nového vedení spolku

                   2.různé

Dne 18. 11. 2020 proběhla výroční členská schůze SRPŠ. Na této schůzi se vedení po pětiletém funkčním období vzdalo svých funkcí. Bohužel se nenašli rodiče, kteří by vedení převzali a pokračovali v činnosti spolku. Spolek tedy k datu 18. 11. 2020 pozastavuje svou činnost. Finance spolku jsou uloženy na účtu u FIO banky, info o výši a zůstatku je na webu školy.

Tímto opětovně žádáme rodiče, kteří by měli zájem o spolupráci se spolkem, aby se obrátili na bývalé vedení, aby spolek mohl dále pokračovat ve své činnosti ve prospěch žáků školy.

Děkujeme všem, bývalé vedení SRPŠ

 

Přehled účetnictví, dokumentů SRPŠ ve školním roce 2020/2021:

Pohyb na účtu – listopad 2020

Doklad – vklady žáků 2020-2021

Přehled účetnictví, dokumentů SRPŠ ve školním roce 2019/2020:

Pokladní deník 2019 – 2020

Smlouva na dotace

Dárkový poukaz pro deváté třídy

Faktura maškarní ples

Knihy pro první třídy

Vypis_z_uctu-2400274392_20190701-20191031_cislo-7

Vypis_z_uctu-2400274392_20191101-20191130_cislo-8

Vypis_z_uctu-2400274392_20200101-20200229_cislo-1

Vypis_z_uctu-2400274392_20200301-20200531_cislo-2

Vypis_z_uctu-2400274392_20200601-20200630_cislo-3

 

 

Školní rok 2019/2020

Dne 7. 11. 2019 v 19:00 hod. se koná 4. členská schůze SRPŠ v restauraci Stodola v Ostravě –Hrabové.

 

Školní rok 2018/2019

 

Dne 21.11.2018 v 18:00 hod. se koná 3. členská schůze SRPŠ  v restauraci Stodola v Ostravě –Hrabové.

zápis 3.členské schůze a prezenční listina

Vážení rodiče,

Před  třemi  lety byl sestaven  nový výbor SRPŠ,  který  spolupracuje se ZŠ Paskovská a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

V předminulém roce SRPŠ dotovalo ples rodičů s dětmi, den s dravci a drobné odměny pro žáky. Ve školním roce 2016/2017 dotovalo SRPŠ školní ples dětí tentokrát bez účastí rodičů s ohledem na malou kapacitu sálu, pobyt a stravu zahraničních studentů na naší škole, komentovaný výlet na Lysou horu, pamětní listy pro deváté třídy a drobné odměny žáků. Ve školním roce 2017/2018 se pořádal školní ples opět bez účasti rodičů, pobyt zahraničních studentů EDISON, veřejné bruslení, komentovaný výlet na Lysou horu a další odměny….

V této souvislosti členský příspěvek na školní rok 2018/2019 činí 100 Kč na dítě. S vedením školy bylo dohodnuto, že na webových stránkách školy bude pololetně vedeno účetnictví SRPŠ.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

Výbor SRPŠ:    

Dalibor Unucka – [email protected]                                        

Ludmila Šimůnková –  [email protected]

Věra Kročková   –       [email protected]

 

Přehled účetnictví, dokumentů SRPŠ ve školním roce 2018/2019:

vklady žáků

účet SRPŠ

Doklad o zaplaceni plesu

faktura Dravci

faktura ledová plocha

faktura maškarní ples

smlouva o dotaci

kozí farma

kozí farma II

vypis z uctu leden-duben 2019

faktura stravné EDISON_2019

faktura ubytování EDISON

 

 

 

 

Přehled účetnictví, dokumentů SRPŠ ve školním roce 2017/2018:

Faktura školní ples Makro

Faktura 2018

Faktura dárky Lysá Hora

Faktura florbal

Faktura Makro školní ples

Faktura OSA.2

Faktura IMG

Platba ledové plochy

Pokladní deník

Předávací protokol CTP

Příspěvky žáků

Výpis z účtu 5

Výpis z účtu 1

Výpis z účtu 2

Výpis z účtu 3

Vyrozumění dotace 2018

Školní ples 26. 1. 2018Sponzoři plesu

Školní rok 2017/2018

Členská schůze SRPŠ se uskuteční dne 2.11.2017  od 19:00 hod v restauraci na Ščučím (u Červinky).

Vážení rodiče,

v loňském roce byl sestaven nový výbor SRPŠ který spolupracuje se ZŠ Paskovská, a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

V předminulém roce SRPŠ dotovalo ples rodičů s dětmi, den s dravci a drobné odměny pro žáky. Ve školním roce 2016/2017 dotovalo SRPŠ školní ples dětí tentokrát bez účastí rodičů s ohledem na malou kapacitu sálu, pobyt a stravu zahraničních studentů na naší škole, komentovaný výlet na Lysou horu, pamětní listy pro deváté třídy a drobné odměny žáků.

V této souvislosti členský příspěvek k letošnímu roku činí 100 Kč na dítě.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

Výbor SRPŠ
Dalibor Unucka – [email protected]
Ludmila Šimůnková – [email protected]
Věra Kročková – [email protected]

Přehled účetnictví SRPŠ ve školním roce 2016/2017

pokladní deník SRPŠ
složenka Za Lysou horu
Pamětní listiny pro 9.třídy

výpis z účtu SRPŠ

výpis z účtu

Příspěvky zákonných zástupců žáků

Výpis z účtu SRPŠ

Schůze SRPŠ

Školní rok 2016/2017

Členská schůze SRPŠ se uskuteční dne 17.10.2016 v 18 hodin ve vestibulu školy.

Zápis SRPŠ 17.10.2016

Vážení rodiče,

podařilo se sestavit nový výbor SRPŠ a tím zajistit jeho fungování do dalších let. Nadále tedy bude probíhat vzájemná spolupráce se ZŠ Paskovská, a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

V minulém roce SRPŠ dotovalo Školní ples dětí s rodiči, Den s dravci a drobné odměny pro žáky. V této souvislosti členský příspěvek k letošnímu roku činí 100 Kč na dítě. S panem ředitelem školy Mgr. Radkem Pollo bylo dohodnuto, že na webových stránkách školy bude pololetně vedeno účetnictví SRPŠ.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

Výbor SRPŠ    

Dalibor Unucka – [email protected]                                        

Ludmila Šimůnková –  [email protected]

Věra Kročková   –       [email protected]

Stanovy SRPŠ

Usnesení o zápisu spolku do spolkového rejstříku

 

 

Výdaje z fondu SRPŠ

Kromě finančních prostředků na drobné akce a odměn jednotlivých žáků za výsledky v soutěžích a studijní prospěch (viz příloha), se z fondu SRPŠ pokryla kompletně celoškolní akce DRAVCI a rovněž se zafinancoval i školní ples.

Školní akce hrazené z příspěvků SRPŠ

 

 

Doklad o zaplaceni plesufaktura Dravcifaktura ledová plochafaktura ubytování EDISONfaktura ubytování EDISONfaktura ubytování EDISONkozí farmakozí farma IIfaktura stravné EDISON_2019faktura stravné EDISON_2019kozí farma IIkozí farmakozí farmakozí farmakozí farmafaktura ubytování EDISONfaktura ubytování EDISONkozí farmakozí farma