O škole » Informace pro zákonné zástupce žáků

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o přestup žáka do naší školy 

Oznámení o přestupu žáka do jiné školy

GDPR – souhlas zákonného zástupce

 Informace o pedikulóze (výskyt vši dětské) – Pedikulóza

Potvrzení o účasti žáka na zotavovací akci

Potvrzení o účasti žáka na školou organizovaném pobytu (Ozdravný pobyt, Lyžařský výcvik, Škola v přírodě) obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák na sekretariátu školy.

Zákonný zástupce nebo žák přinese  s sebou formulář zaměstnavatele nebo příslušné zdravotní pojišťovny (ke stažení na webových stránkách pojišťoven) s předvyplněným jménem a rodným číslem dítěte.