O škole » Charakteristika školy

Název: Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Sídlo: Paskovská 46/110, 720 00 Ostrava-Hrabová
IČ: 70989061

Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo
Zástupce ředitele školy: Mgr. Věra Kozubová

Zařazení: Základní škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2003.

Zřizovatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová
Sídlo: Bažanova 4, 720 00 Ostrava-Hrabová

 

Druhy, typy škol, školská zařízení, která škola sdružuje:

1. Základní škola

 • Kapacita 700 žáků.
 • Současný stav 356 žáků.

2. Školní jídelna

 • Kapacita 400 jídel.
 • Průměrný počet jídel 323 jídel.

3. Školní družina

 • Kapacita 110 žáků.
 • Současný stav 110 žáků.

4. Školní klub

 • Kapacita 30 žáků.
 • Současný stav 28 žáků.

Vybavení školy:

 • 18 učeben – tříd
 • odborné učebny pro předměty:
  – zeměpis a hudební výchova
  – učebna společenských věd
  – informační centrum – knihovna
  – přírodopis
  – fyzika – chemie
  – přírodověda
  – jazyková učebna
 • 2 počítačové učebny
 • 3 učebny školní družiny
 • 2 tělocvičny
 • multifunkční hřiště
 • školní jídelna