Mimořádný úspěch žákyň V. A

Na jaře letošního školního roku se někteří žáci naší školy zapojili do soutěže Ministerstva vnitra: Svět očima dětí. Cílem tohoto projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

V kategorii žáků 1. stupně byla zadána dvě témata:

  • Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
  • Výhody a nevýhody mobilních telefonů

Do soutěže se zapojilo 334 školských zařízení, z toho 1 277 žáků. V rámci kategorie žáků prvního stupně vybrala komise odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra mezi oceněná díla práce dvou žákyň naší školy: Anežky Chlupaté a Karolíny Stekerové z V. A. Žákyně budou odměněny hodnotnými cenami, které jim budou předány na slavnostním vyhlášení v Praze. Oběma žákyním velmi gratulujeme a doufáme, že tento velký úspěch ještě více podnítí jejich zájem o tvůrčí psaní.

Mgr. Lenka Kudlejová

Oceněné práce