Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021 / 2022

Zahájení školního roku 2021/2022 – organizace výuky

1.9. 2021 

Zahájení školního roku žáků 2. – 9.ročníku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli v 8.00 hod.

Provoz ŠD a ŠK:      9.30 – 16.30 hod.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.8.2021 se stanoví povinnost pro žáky základní školy podrobit se preventivnímu screeningovému testování na COVID-19.

Preventivní screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

U žáků 1. ročníku se provede první test 2. září a další ve výše uvedených termínech.

Důležité informace k podmínkám testování:  Informace k testování COVID-19 pro zákonné zástupce žáků

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.tříd

Žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce slavnostně přivítáme v 8.15 hod. před budovou školy a poté se žáci odeberou do svých tříd s paní učitelkou, kde proběhne první vyučovací hodina.

Pro zákonné zástupce žáků bude připravena prohlídka ŠD a informace k organizaci činnosti ve ŠD.

Od 9.30 hod. se bude ve třídě konat 1. třídní schůzka zákonných zástupců žáků.

Vážení zákonní zástupci žáků, vzhledem k tomu, že chceme omezit riziko šíření onemocnění covid-19  a minimalizovat tak omezení, která by mohla nastat v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními, a vycházíme tak z doporučení MŠMT, si Vás dovolujeme požádat, abyste v době pobytu ve školní budově používali respirátory a každého žáka doprovodily maximálně 2 osoby. Přispějete tak k ochraně zdraví našich žáků a Vašich dětí.

 Rozdělení žáků do tříd:  1.třídy – seznamy žáků

 

 Rozpis ukončení výuky

1.9. 2021          

1.roč.                                   ukončení      9,30 hod.

2.– 5.roč. 2 vyuč. hodiny      ukončení     9,30 hod.

6.– 9.roč. 2 vyuč. hodin         ukončení   9,30 hod.           

2.9. 2021      

1.roč.        3 vyuč. hodiny     ukončení              10,45 hod.

2.– 5.roč. 4 vyuč. hodiny      ukončení   2. – 3.roč.   11,30 hod.

4.– 5.roč. 11,40 hod.

6.– 9.roč. 5 vyuč. hodin         ukončení  6. – 7.roč.   12,30 hod.

8.– 9.roč. 12,45 hod.

3.9. 2021

1.roč.        3 vyuč. hodiny     ukončení            10,45 hod.

2.– 5.roč. 4 vyuč. hodiny      ukončení   2. – 3.roč.   11,30 hod.

4.– 5.roč. 11,40 hod.

6.– 9.roč. 5 vyuč. hodin         ukončení  6. – 7.roč.   12,30 hod.

8.– 9.roč. 12,45 hod.

od 6.9. 2021                výuka dle platného rozvrhu  hodin