Čtení pod stromem

Koncem června jsme využili pěkného počasí k uspořádání čtenářských dílen na zahradě školy. Žáci prvního stupně si venku vyhledali příjemné místo a věnovali určitý čas čtení své oblíbené knihy. V následné reflexi si někteří vzájemně četli úryvky z knih, kterými by nalákali ke čtení své spolužáky, rozebírali, co se jim na hlavním hrdinovi líbí, nelíbí, co s ním mají společného, nebo psali dopis hlavnímu hrdinovi s žádostí o radu…

Doufáme, že po období, kdy trávily děti většinu času u počítačů, pomohla tato akce ke zvýšení zájmu dětí o četbu knih.

Mgr. Lenka Kudlejová