Činnosti školy » Žákovský parlament » Aktuální informace

Žákovský parlament

 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň
 • skládá se ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku, kteří se účastní schůzek ŽP a jsou hlavními organizátory akcí. Jsou to jen ti, kteří budou a chtějí pracovat i mimo vyučování.
 • na organizaci akcí ŽP se podílí i další žáci

Zasedání ŽP

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve čtvrtek v 7:15 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy dva zástupci za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP
 • Hrabovské listy

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky (Šance pro život, Český den v boji proti rakovině, CPK Chrpa, Život dětem, ostatní dle nabídky a možností školy)
 • akce pro třídy (Halloween, sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže – piškvorkový nebo sudokový král, Valentýn, barevný týden, spolupráce se školní jídelnou – návrh jídelníčku – nejoblíbenější oběd, výlet za odměnu)
 • pomoc při vyhodnocování soutěží (např. adventní třída)
 • spolupráce s SRPŠ – školní ples, sběr, Den dětí, burza oblečení, adopce zvířete v ZOO
 • další činnost (bodování tříd v rámci soutěže o Top třídu v čistotě a upravenosti tříd, přání a občerstvení ke Dni učitelů, sběr Papír za Papír, sběr – kontejner).

Zpracovali koordinátoři ŽP:   Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková