Činnosti školy » Zájmové útvary

Zájmové útvary ve školním roce 2020 / 2021

Nabídka volejbalového kroužku

VK Ostrava hledá na naší škole zájemce o kroužek volejbal z řad chlapců od 3. do 6. třídy. Volejbalový kroužek povedou profesionální trenéři VK Ostrava a bude se konat od 7. října každou středu od 13:45 do 15 hodin v tělocvičně naší školy. Kroužek je zcela zdarma.

Noví zájemci i ti z loňského školního roku jsou srdečně zváni. Zájemci se prostřednictvím svého třídního učitele hlaste u Mgr. Martina Němce do 30. 9. 2020.

Mgr. Martin Němec

 

Zájmové útvary ve školním roce 2019 / 2020

Činnost zájmových kroužků bude zahájená v říjnu 2019.  Do kroužku se žáci přihlašují minimálně na období jednoho pololetí. Zájemci si přihlášky vyzvednou u příslušného vyučujícího.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

 

Zájmové útvary ve školním roce 2018 / 2019

Činnost zájmových kroužků bude zahájená v říjnu 2018.  Do kroužku se žáci přihlašují minimálně na období jednoho pololetí. Zájemci si přihlášky vyzvednou u příslušného vyučujícího.

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019