Činnosti školy » Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_16_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony – ZŠ Paskovská 46, Ostrava – Hrabová

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003848

 Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 859 748,00

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky,
  • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony ZŠ:

 Číslo aktivity: II/2.1a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky

Číslo aktivity: II/2.4b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.8

Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Číslo aktivity: II/2.11

Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ

Číslo aktivity: II/3.1

Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.2

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.3

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Plakát projekt šablony pro ZŠ