Činnosti školy » Projekt „Předškoláci“

 Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vítáme vás na stránkách naší školy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se nebude konat schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků 1.tříd ve škole. Veškeré informace k zahájení školního roku budou zaslány elektronicky na e-mail v průběhu měsíce června. 

Informace k žádostem o přijetí do školní družiny, které můžete podávat již nyní, najdete  na https://www.zshrabova.cz/skolni-druzina-a-skolni-klub-ve-skolnim-roce-2020-2021/ .

 

Začátkem školní docházky uzavírá vaše dítě jednu velmi důležitou životní etapu a další neméně důležitá se před ním otevírá. Přijměte proto několik doporučení, která mohou vašemu dítěti vstup do školy ulehčit.

Projekt „Předškoláci“

Vážení rodiče budoucích školáků, chtěli bychom Vás seznámit s připravovaným projektem pro budoucí prvňáčky a přizvat Vás k zapojení do jeho realizace před nástupem Vašeho dítěte do 1.třídy. Některé aktivity připravujeme ve spolupráci s MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové.

Rodiče a děti budou mít možnost v průběhu jednotlivých připravených akcí  a aktivit poznat prostředí naší školy. Hravou formou si děti vyzkouší, co je čeká v 1.třídě, seznámí se s budoucími staršími kamarády, poznají paní učitelky.

Plán aktivit pro předškoláky a zákonné zástupce ve spolupráci s MŠ

Leden 2020 – Schůzka zákonných zástupců předškoláků s vyučujícími a vedením ZŠ v MŠ Klubíčko Ostrava – Hrabová         

Únor 2020 –  Hodiny pro předškoláky – čtení, sportovní aktivity, přírodovědné  pokusy

termíny:  5.2., 18.2, 25.2.2020         začátek hodiny vždy v 10.00 hodin

březen 2020       Den otevřených dveří    zrušeno z důvodů epidemiologických opatření

         15.4. – 16.4. 2020       Zápis žáků do 1.třídy     13,00 – 17,00 hod.

Klub Školáček – červen  2020       zrušeno z důvodů epidemiologických opatření

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků – červen 2020

zrušeno z důvodů epidemiologických opatření

 

 

Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte, když:

 • budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
 • povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek, naslouchalo vyprávění jiných
 • budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný příkaz a důsledně sledovat, jak jej plní
 • soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
 • zvyknete jej na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
 • navyknete je, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky
 • naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
 • navyknete je na pravidelný denní režim

 Základní znalosti a dovednosti dítěte při zahájení školní docházky

 • zná své celé jméno a jména rodičů
 • zná svoji adresu
 • zdraví dospělé
 • respektuje pokyny dospělých
 • umí slušně požádat, poprosit i poděkovat
 • dovede pracovat v kolektivu dětí i samostatně
 • oblékne se i převlékne dostatečně rychle, aby ostatní spolužáky nezdržoval
 • umí si zavázat kličku
 • uklízí po sobě, ví, co kam patří
 • dovede správně držet tužku, kreslit pastelkami
 • zná pojmenování barev
 • umí stříhat nůžkami
 • vydrží sledovat v televizi pohádku nebo pořad pro děti
 • dovede poslouchat vyprávění rodičů, povídá si s nimi
 • prohlíží si knížky a poslouchá, když z nich rodiče čtou
 • vypráví jednoduché příběhy (slyšené, prožité)
 • ovládá základní hygienické návyky (např. mytí rukou po použití WC a před jídlem, používání kapesníku…)

Užitečné odkazy, publikace:

 

Školní potřeby doporučené k dokoupení

aktovka, pouzdro, 

do Tv: cvičební úbor – tenisky se světlou podrážkou nebo „jarmilky“, ponožky, tričko, trenýrky (legíny), látková taška/ pytlík,

balení papírových kapesníků, přezůvky ( lépe pevné než pantofle), prostírání na svačinku,

obaly na učebnice ( až v září), obaly na sešity, desky na písmenka a číslice, plátěné pytlíky/ plastové krabice (domluva s třídní učitelkou v září)

hadřík/ houbička na stírací tabulku

desky na sešity a učebnice ( A4)

zástěrka/ tričko, košile do Vv

pastelky trojhranné 12 barev

box na svačinu

kelímek na vodu

Všechny věci PODEPSAT!!!