Činnosti školy » Šablony pro MŠ, ZŠ II

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: ŠABLONY II. ZŠ_ŠD_ŠK_HRABOVÁ_2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012069

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 584 131,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky v ZŠ a ŠD,
  • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • projektové dny ve škole i mimo školu,
  • personální podpora – školní asistent ve ŠD a ŠK,
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro ZŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/6e  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- oblast inkluze

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:

Personální podpora

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK