Aktuality » Události II. stupně

Školní kolo dějepisné olympiády

Na naší škole proběhl již 49. ročník dějepisné olympiády. Školního kola se zúčastnilo 18 žáků od 6. do 9. ročníku. Obsahem písemného testu bylo tentokrát zadání na téma „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Žáci se připravovali na otázky z dějin před a po první světové válce a  vznik prvního samostatného Československého státu 28. října 1918.

Vítězkou školního kola se stala Zuzana Sýkorová z VIII. A třídy, na druhém místě skončil Lukáš Holek z VI. B a třetí místo obsadil Ondřej Nitra z VIII. A. Úspěšným řešitelům školního kola gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.

Mgr. Martin Němec

Soutěž Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol podporovaná Ministerstvem školství. Ve dnech 4. – 15. 11. 2019 proběhl již dvanáctý ročník online soutěže, do kterého se zapojili i žáci naší školy.

V kategorii Mini soutěžilo 30 žáků z 5. ročníku, v kategorii Benjamín soutěžilo 66 žáků z 6. – 7. ročníku, v kategorii Kadet soutěžilo 42 žáků z 8. – 9. ročníku. Každý soutěžící vyplňoval test na počítači zaměřený na digitální gramotnost, algoritmizaci a programování, na logiku, na matematické základy informatiky, úkoly na porozumění zadaných informací.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo 41 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy.

Ing. Romana Šebestová

Halloween na II. stupni

Dne 25. 10. 2019 pořádal žákovský parlament pro žáky II. stupně Halloween.  A co na účastníky čekalo?  Šest stanovišť s halloweenskou tématikou: vyřezávání dýní, pokusy a kvízy, sportování, kouzla, strašidelné povídky, oslavy svátku ve světě a pečení muffinů. Akce se všem moc líbila.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací.  

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Němčináři se zapojili do Týdne evropských jazyků

Také naši žáci od sedmého do devátého ročníku, kteří mají jako druhý cizí jazyk němčinu, se zapojili do projektového týdne, který se na naší škole koná každoročně  – Evropský týden jazyků.

V rámci větších či menších projektů pracovali dle své současné úrovně s německou abecedou až po psaní příběhů nebo pohádek a to vždy nějakou netradiční formou, aby si procvičili jak slovní zásobu a základní gramatická pravidla, ale také pracovali aktivně se slovníkem a zamysleli se na různorodostí německého jazyka.

Za všechny druhy netradičních úkolů jmenujme psaní vět na stejné písmeno, hádání osobností na základě cizojazyčného textu, práce s citáty, gramatické obměny vět nebo psaní příběhů pozpátku.

Mgr. Martin Němec

Žáci devátého ročníku se zúčastnili veřejné debaty Život v nesvobodě

Letos na podzim se v rámci 30. letého výročí Sametové revoluce chystá velký projekt ostravských kulturních institucí s názvem SametOVA. Národní divadlo moravskoslezské pořádá sérii diskuzí v rámci projektu zaměřených na témata svobody. Na každé diskuzi vystoupí odborníci věnující se daným tématům.

První debaty v divadle Jiřího Myrona se zúčastnili pod vedením paní třídní učitelky Evy Vránové žáci devátého ročníku. Diskuze nazvaná Život v nesvobodě přinesla podnětné informace a témata k zamyšlení o životě v KLDR, Číně a Rusku z hlediska porušování lidských práv.  Hosté debaty byli Nina Špitálníková, Kateřina Procházková a Libor Dvořák. 

Mgr. Martin Němec