Aktuality » Události I. stupně

Projekty 2. A

Návštěva OZO – září 2020

To, že učení neprobíhá pouze ve školních třídách potvrzuje návštěva různých mimoškolních akcí. Jednou z nich je výukový program v OZO. Je poučný, hravý a děti velmi baví, což potvrzují usměvavé tváře na fotografiích.

Mgr. Karin Kaňovská

Okolí naší školy

Jsem školák

Tábor Horní Bečva, červenec 2020

I když byly letošní prázdniny ovlivněné nepříznivou epidemiologickou  situací, mohly si chlapci i děvčata v červenci odpočinout na letním táboře na Horní Bečvě. Pod vedením vedoucích Mgr. Karin Kaňovské, Kristýny Klimundové,  Terezy Kaňovské a Denisy Davidové si užili týden plný her, soutěží, koupání, vycházek, zpívali, opékali špekáčky a podnikali různé aktivity, které k táboru patří. A to, že je to bavilo je vidět i na jejich usměvavých tvářích na fotografiích. Poděkování patří i Úřadu městského obvodu Ostrava –Hrabová za finanční příspěvek,  který umožnil dětem zpestření her a množství malých odměn. 

Mgr. Karin Kaňovská

Třída 5. B navštívila interaktivní výstavu Crash

Dne 20. 2. 2020 jsme navštívili v Dolních Vítkovicích výstavu Crash, která byla zaměřena na dopravní výchovu, na situace, které nastanou v dopravním provozu.

Mile nás přivítala paní, která nás celou výstavou prováděla. Podle plánku jsme zjistili, že nás čekají 4 druhy nehod. Nehody chodců, cyklistů, motorkářů a nehody aut. Už jsme chtěli vejít do temné místnosti, když jsme si všimli na zdi příběhu dvou nejlepších kamarádek Radky a Mileny, z nichž Milena viděla na vlastní oči smrt Radky.

Poté jsme vešli do místnosti, kde byla tma, takže jsme mohli vidět, jak vypadá člověk s reflexními prvky a i bez nich. O chvíli později jsme znovu našli plakát s příběhem nehody. Když jsme dočetli příběh, vešli jsme do dveří, kde byla ukázka, jaké to je, když cyklista vyletí z kola a narazí i s helmou do patníku.

Dále jsme si na motorkách s obrazovkami vyzkoušeli, jaké to je mít nehodu. Něco podobného bylo i ve vedlejší místnosti, kde bylo sedadlo. Museli jsme se připoutat a potom jsme narazili 30km rychlostí do překážky. Uff, to byla rána.

Potom  jsme si všimli čtyřkolky, kterou jsme řídili s brýlemi. Po nasazení brýlí jsme viděli (nebo spíš neviděli) a řídili jako pod vlivem alkoholu a marihuany. Samozřejmě jsme našli i čtvrtý a poslední příběh. V místnosti ležela figurína na operačním sále. Bohužel se nám ji nepodařilo zachránit. V poslední části výstavy jsme zkoušeli testy. Zjistili jsme, zda bychom zvládli testy na řidičský průkaz.

Tak skončila výstava Crash, kterou jsme si moc užili.

Jana Fiasová a Viktorie Svobodová, 5. B

Projektový den: Vánoce v Británii

V předvánočním čase jsme, ve spolupráci s jazykovou školou Hello, zrealizovali pro žáky naší školy projektové dny s rodilými mluvčími. Pro žáky čtvrtých a pátých tříd bylo připraveno dopoledne na téma Vánoce ve Velké Británii. Žáci si mohli ověřit své dovednosti v komunikaci s rodilými mluvčími, rozšířili si slovní zásobu prostřednictvím rozmanitých her a také se dozvěděli mnoho zajímavého o britských vánočních tradicích.

Jelikož jsme partnerskou školu jazykové školy Hello, žáci osmých a devátých tříd měli možnost vyzkoušet si pretesty ke Cambridgeským zkouškám zdarma. Tuto možnost využilo 20 žáků. V lednu získali osvědčení se zhodnocením své úrovně anglického jazyka v rámci testu KET. Doufáme, že i tato zkušenost přispěje k jejich další motivaci ke studiu cizích jazyků.

Mgr. Lenka Kudlejová

Záložka do knihy spojuje školy

V prvním pololetí letošního školního roku se žáci 1. stupně naší školy zapojili do mezinárodního projektu „ Záložka do knihy spojuje školy.“ V tomto projektu si žáci s přidělenou školou ze Slovenska vzájemně vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Celkem jsme vyrobili 177 záložek na téma pohádky a bajky. Se školou ze Žiliny jsme si také vyměnili naše školní časopisy, drobné upomínkové předměty, dopisy a pohlednice. Slovenská škola nám poslala i propagační materiály o městě Žilině.

Mgr. Lenka Kudlejová

Vánoce v I. A

Vánoční atmosféru si děti mohly užít už v pátek 20. prosince ve třídě. Vyrobily si vánoční svícen, posvačily výborné cukroví, popovídaly si o vánočních zvycích, zazpívaly koledy a rozdaly si i přinesené dárečky.

Všude vládla pohoda a dobrá nálada, která určitě vydrží i v příštím roce 2020.                                                                                                              

Mgr. Karin Kaňovská

Vánoční dílny s rodiči I.A

Vánoční tvoření si děti užily i s rodiči druhý den. Společné posezení zahájily krátkým vystoupením se zpíváním vánočních koled a pak se s rodiči pustily do výroby ozdob na stromeček a svícínků na vánoční stůl. Ke všeobecné pohodě určitě přispěla i ochutnávka lineckého cukroví, které děti samy upekly a pak naplnily chutnou marmeládou s p. učitelkou ve školní kuchyni.

Mgr. Karin Kaňovská

Vánoční pečení v I.A

Nová kuchyňka je chloubou naší školy. Děti si v ní mohly poprvé upéci linecké cukroví. Ve skupinkách si postupně těsto uválely, vykrájely oblíbené tvary a poté i upekly. Plnění marmeládou jsme nechali do třídy. Velmi je to bavilo a už se těší na příští pečení, tentokrát to budou perníčky.

Mgr. Karin Kaňovská

Beseda s policií v I.A

Kdo nejlépe vysvětlí pravidla silničního provozu? No přece policista!  Proto Ve škole máme různé besedy a patří k nim i tato. Děti se na první z nich dozvěděly spoustu zajímavých informací a určitě  si je zapamatují i do příští návštěvy.

Mgr. Karin Kaňovská

Vánoční dopoledne v IV. B

Časté otázky dětí v prosinci jsou, kdy si budou rozdávat dárečky. Jsou vlastně šťastné. Mají několikery Vánoce. Ty školní  jsou  již tradičně v posledním dnu před vánočními prázdninami. Hovoříme  o  původu krásného svátku,  o tradicích v rodinách dětí.  Vyrábíme si vánoční svícen, ochutnáváme cukroví . Rozdáváme a přijímáme  dárečky a … potom je rozbalujeme, radujeme se, že se opravdu máme…

Mgr. Eva Janšová

Návštěva filmového představení

Všichni žáci 1. stupně naší školy navštívili Cinema City v Nové Karolině, kde jsme si  vytvořili zimní náladu shlédnutím filmu Ledové království 2.

                                                               Mgr. Eva Janšová

Mikuláš v IV. B

Mikulášské tradice patří k zimním svátkům. Těší se na ně malí i velcí. Tradicí naší školy je návštěva Mikuláše s anděly a čerty ve třídách, kde je vítají malí andílci s čertíky. Návštěvu jsme přivítali písničkou a pak slibem, že budeme všichni hodní. A…Mikuláš opět vše odpustil. Čerti pro formu někoho pomazali uhlíky a andělé nakonec přece jen každému  sladkůstky rozdali.

                                                                                       Mgr. Eva Janšová

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy II

Dne 3.12.2019 se uskutečnilo druhé setkání s prarodiči žáků naší ZŠ. Pro žáky a jejich prarodiče vyučující prvního stupně připravily vánoční tvůrčí dílny. Ve třídách senioři spolu se svými vnoučaty zdobili perníčky, vytvářeli rozmanité vánoční ozdoby z tradičních materiálů, ale také z materiálů, které jinak končí v odpadkovém koši, jako jsou čajové sáčky či roličky z kuchyňských utěrek.

Během tvoření se hrály a zpívaly koledy a ochutnávaly dobroty, které připravily babičky nebo paní učitelky. Věříme, že kromě společně vytvořených ozdob si všichni s sebou odnesli hezký pocit ze společně strávených chvil a také příjemnou vánoční náladu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání, které proběhne v březnu.

Mgr. Lenka Kudlejová

Návštěva  Galerie výtvarného umění v Ostravě

13.11.2019 navštívili žáci 4.A  Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde si prohlédli výstavu slovenského autora Rudolfa Sikory „ Konec světa? Ekologický komiks.“ Během prohlídky se pokoušeli dostat pod kůži umělce, který vytváří digitální tisky plné znaků, hesel a textů týkajících se ekologických témat a diskutovali o ekologických problémech a možnostech jejich řešení. Na závěr si vytvořili „ Odpadouše“ ze zbytků látek, sáčků, PET lahví a dalších recyklovatelných zbytků. Všem se výstava líbila a užili si zejména společné tvoření.

Mgr. Lenka Kudlejová

Halloween IV. B

Celé dopoledne bylo protknuto duchy, kostlivci a jinými strašidly, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří.  Připomněli jsme si původ svátku, jeho kořeny, dřívější i současné zvyklosti. V jednotlivých hodinách přítomné bytosti plnily různé netopýří úkoly. Nechybělo dlabání  dýní různých velikostí, které pak  na krátkou dobu zdobily schodiště vstupu do budovy školy.

                                                                                                    Mgr. Eva Janšová

Halloween I. A

I u nás ve třídě jsme oslavili svátek strašidel – Halloween. Děti si ve strašidelných převlecích procvičovaly učivo v tematickém vyučování, ale také si zařádily a ochutnaly vlastnoručně umíchaný kouzelný zeleninový lektvar.

Mgr. Karin Kaňovská

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy I

Dne 23.10.2019 se uskutečnilo ve třídách 1. stupně naší ZŠ první setkání v rámci projektu: Babičko, dědečku, pojďte zase do školy. Pro prarodiče našich žáků vyučující připravily dvě ukázkové vyučovací hodiny plné rozmanitých aktivit. Čas jsme si našli i na vzpomínání, ukázku starých vysvědčení, učebnic, fotografií a popovídání nad šálkem kávy.

Celá akce, které se zúčastnilo 146 prarodičů, probíhala v pozitivní atmosféře a setkala se s kladným ohlasem.

Velmi se těšíme na další setkání, které proběhne koncem listopadu.

Mgr. Lenka Kudlejová

Jablíčkový den v 1. A

Kdo vešel v úterý 22.10.2019 do třídy 1. A, měl pocit, že je v pohádce O Červené Karkulce. Konalo se tam projektové vyučování – Jablíčkový den. Jablíčka prolínala všemi činnostmi během celého dne. Zajímavé úkoly na interaktivní tabuli, vyplňování jablíčkových úkolů v pracovním listu, ochutnávka Slepá bába, výroba ovocných špízů a ježků, výtvarné práce a spousta dalších nápadů. Soutěž O nejhezčí jablíčko vyhrál náš Marek.

Mgr. Karin Kaňovská

Tvoříme ostravskou DNA

V letošním roce se podařilo přihlásit čtyři třídy na akci Tvoříme ostravskou DNA. Jádro buňky obohatili žáci IV. A, IV. B, V. A a V. B, celkem 72 žáků z celkového počtu více jak 500 žáků ostravských škol. Celé akci předcházela naučná prezentace, práce
s pracovními listy a vlastní nácvik. Dne 27. září jsme tedy utvořili část ostravské DNA
roku 2019.

Mgr. Jaroslava Naďová

Dopravní den na 1. stupni

V pátek 20. 9. 2019 proběhl na naší škole Dopravní den věnovaný prohlubování dovedností a znalostí z dopravní výchovy. Žáci trénovali dopravní značky, řešili správné dopravní situace, zjišťovali, jaké jsou povinnosti chodce. Zaměřili jsme se také na kolo – jeho povinnou výbavu, nebezpečné situace a celkovou bezpečnost na silnici z pohledu cyklisty.

Velkým zpestřením pro všechny byla návštěva členů spolku Hrabovských velocipedistů. Ti přijeli na svých kolech v dobovém oblečení a nejenom nám ukázali, jak se jezdí např. na kobře a kostitřasu ,  ale pořádali také besedy pro žáky. Dozvěděli jsme se, jak se na kostitřas naskakuje, kolik váží, jak se na něm jezdí z kopce a další zajímavé věci.

Mgr. Petra Nytrová

Dopravní den v 1. A

Dopravní den si žáci 1.A užili s ukázkou starých kol s cyklisty v dobovém oblečení. Projektový den pak pokračoval ve třídách s využitím interaktivních programů i výrobou „vlastních“ autíček.

Mgr. Karin Kaňovská

Franta tužka 1. A

Umíte kreslit ústy nebo nohou? Touto a mnoha dalšími způsoby si to naši prvňáci vyzkoušeli v programu Franta tužka. Seznámili se s netradičním kreslením a objevovali nové možnosti výtvarného vyjádření.

Mgr. Karin Kaňovská

Den otevřených dveří v hasičárně, IV. B

Využili jsme pozvání dobrovolných hasičů v rámci dne otevřených dveří v Ostravě – Hrabové k návštěvě hasičárny, prohlídce vozového parku. Jako vždy – skvělé!

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka

Dopravní výchova v IV. B

Na dopravním hřišti v Ostravě – Hrabůvce si žáci prakticky prověřovali své znalosti týkající se silničního provozu.

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka

Divadlo loutek 1. ročník

První třídu v letošním roce děti zahájily návštěvou Divadla loutek s pohádkou Hrnečku , vař! Všem se moc líbila a už teď se těší na další představení.

Mgr. Karin Kaňovská

První týden v IV. B

Po prázdninách přišli žáci odpočatí, veselí, v očekávání nových zážitků. Hned do první práce v pracovních činnostech se všichni pustili s vervou. Stavění staveb z hrášků a párátek bylo velmi zábavné.

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka