Aktuality » Informace k provozu školy v průběhu pandemie Covid-19

Informace k organizaci výuky v rámci opatření  od 1.9. 2021

 

I.stupeň i II.stupeň ZŠprezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin

Režimová opatření dle  Doporučení Ministerstva zdravotnictví k zahájení školního roku ve školách a školských zařízeních a Manuálu MŠMT k provozu škol a testování COVID-19 pro školní rok 2021/2022.

Doporučení-Ministerstva-zdravotnictví-ČR-pro-školy-a-školská-zařízení-k-zahájení-školního-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probíhající-pandemií-one

Informace k testování COVID-19 pro zákonné zástupce žáků

 

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření  od 24. 5. 2021

 

I.stupeň i II.stupeň ZŠprezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin bez rotace

Školní družina – provoz bez změny

Režimová opatření dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021

 • Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole.

žáci I. a II. stupně – 1 x týdně – pondělí  (Případně jiný den, pokud žák nebyl ve škole v pondělí.)

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).

 • Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

     zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)

     žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

 

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření  od 17. 5. 2021

 

1.stupeň ZŠ – prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin

2.stupeň ZŠ – 6. 9.ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách

VIII., IX.A, IX.B     distanční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

VI.A, VII.A, VI.B, VII.B     prezenční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

 

Režimová opatření dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021

 • Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu vždy před zahájením výuky výhradně ve škole. Případně jiný den pokud žák nebyl ve škole v pondělí.

Antigenní test bude prováděn takto:

žáci I.stupně – 1 x týdně – pondělí

žáci II.stupně – 2 x týdně – pondělí, čtvrtek

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).

 • Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

     zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd).

     žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Školní družina – provoz bez změny

Školní stravování pro žáky na distanční výuce – odběr obědů (za dotovanou cenu). Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště v době od 11.00 do 13.15 hod.

Stravu je potřeba před nástupem do školy včas objednat (nejpozději do pátku 14.5.2021) na www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

 Vstup žáků do školní budovy
  hlavní vchod vedlejší vchod u ŠJ
7:40 I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A VI.A, VII.A, VIII., IX.A
7:45 I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B VI.B, VII.B, IX.B

Vzhledem k testování, žádáme všechny žáky o dodržování času příchodu do školy.

Ukončení výuky – dle rozvrhu hodin.

 

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření  od 10. 5. 2021

1. stupeň ZŠ

střídavá prezenční a distanční výuka po třídách v jednotlivých týdnech

I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A

prezenční výuka – lichý týden

distanční výuka – sudý týden

I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B

prezenční výuka – sudý týden

distanční výuka – lichý týden

2. stupeň ZŠ

6.– 9.ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách v jednotlivých týdnech

VIII., IX.A, IX.B

prezenční výuka – lichý týden (10.5. – 14.5.)

distanční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

VI.A, VII.A, VI.B, VII.B

distanční výuka – lichý týden (10.5. – 14.5.)

prezenční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

Prezenční výuka probíhá dle stálého rozvrhu hodin, včetně odpoledního vyučování.

Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

Testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu vždy před zahájením výuky výhradně ve škole. Případně jiný den pokud žák nebyl ve škole v pondělí.

Antigenní test bude prováděn takto:

žáci I. stupně – 1 x týdně – pondělí

žáci II. stupně – 2 x týdně – pondělí, čtvrtek

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).

Informace k testování pro zákonné zástupce žáků

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace pro žáky

 

Školní družina provoz bez změny, jen upraveno rozdělení žáků do jednotlivých oddělení

Školní klub –  do odvolání – přerušena činnost zájmového vzdělávání

 

Školní stravování pro žáky na distanční výuce – odběr obědů (za dotovanou cenu). Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště v době od 11.00 do 13.15 hod.

Stravu je potřeba před nástupem do školy včas objednat na www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected]

 

Vstup žáků do školní budovy:

  hlavní vchod vedlejší vchod u ŠJ
7:40 I.A, I.B VI.A, VI.B, VIII.
7:45 II.A, II.B VII.A, VII.B, IX.A, IX.B
7:50 III.A, III.B  
7:55 IV.A, IV.B  
8:00 V.A, V.B  

Vzhledem k testování, žádáme všechny žáky o dodržování času příchodu do školy.

Ukončení výuky:

11:30 I.A, I.B
11:45 II.A, II.B
12:20 II.A, II.B (v úterý)
12:30 III.A, III.B
12:40 IV.A, IV.B
12:50 V.A, V.B
13:20 IV.A, IV.B (ve čtvrtek), V.A, V.B (v úterý)
13:30 VI.A, VI.B, VII.A, VIII.
13:35 VII.A, VII.B, IX.A, IX.B

Režimová opatření a poučení žáků o BOZ

1. Povinná ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu žáků ve škole

 • zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd).
 • žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

2. Povinné pravidelné antigenní neinvazivní testování žáků a zaměstnanců škol

 • I.stupeň – testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu
 • II.stupeň – testování v pondělí a ve čtvrtek vždy  před zahájením výuky

3. Povinná homogenita tříd a skupin ŠD – platí i pro přestávky (žáci tráví přestávku ve třídě) a výuku venku.

4. Pravidelné intenzivní větrání tříd (během hodiny po 30 min. a o přestávkách minimálně 5 min.) a ostatních prostor školy. Doporučená venkovní výuka.

5. Pravidelná dezinfekce rukou a veškerých povrchů.

6. Při stravování ve ŠJ

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny předepsané rozestupy při výdeji stravy a sezení u stolů.
 • Veškeré pokrmy vydává personál ŠJ. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
 • Ochranu úst a nosu odkládá žák pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

7. Omezený vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostoru školy a ŠD.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 12.4.2021

I.stupeň – týdenní rotační výuka

 Lichý týden ( od 12.4. 2021 )

třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B distanční výuka

 Sudý týden ( od 19.4.2021 )

třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A distanční výuka

třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

 

Příchod žáků

 

Ukončení výuky

 
             
  lichý týden sudý týden     lichý týden sudý týden
7:40 I.A I.B   11:30 I.A I.B
7:45 II.A II.B   11:45 

 út – 12:20

II.A II.B
7:50 III.A III.B   12:30 III.A III.B
7:55 IV.A IV.B     12:40                       čt – 13.20 IV.A IV.B
8:00 V.A V.B     12:50                        út – 13.20 V.A V.B
             

 

II.stupeň – distanční výuka

Prezenční individuální a skupinové konzultace pro žáky II.stupně ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a pro žáky 9. ročníku v rámci přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ. Informace k organizaci konzultačních hodin sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů.

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks a sáček na jejich uložení.

 

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. – 3.ročníku při prezenční výuce.    Žádáme zákonné zástupce žáků, aby první den nástupu do ŠD v deníčku upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 9.4. 2021 přes www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo                e-mailem: jí[email protected].

Prezenční výuka – stravování ve školní jídelně

 Distanční výuka – odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ) v době od 11.00 do 13.15 hod.

Režimová opatření

 1. Povinná ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (zaměstnanci školy: respirátory, žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd)
 2. Povinné pravidelné antigenní neinvazivní testování žáků a zaměstnanců škol 2x týdně -testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu a ve čtvrtek vždy před zahájením výuky výhradně ve škole
 3. Povinná homogenita tříd a skupin ŠD (platí i pro přestávky a výuku venku).
 4. Pravidelné intenzivní větrání tříd (během hodiny po 30 min. a o přestávkách minimálně 5 min.) a ostatních prostor školy. Doporučená venkovní výuka.
 5. Pravidelná dezinfekce rukou a veškerých povrchů.
 6. Omezený vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostoru školy a ŠD.
 7. Při stravování ve ŠJ
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
  • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny předepsané rozestupy při výdeji stravy a sezení u stolů.
  • Veškeré pokrmy vydává personál ŠJ. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
  • Ochranu úst a nosu odkládá žák pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Informace k antigennímu testování ve školách

Informace k testování pro zákonné zástupce žáků

Příloha č.1      Informace pro zákonné zástupce žáků

Příloha č.2      Informace pro žáky

 

 

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 1.3.2021

1.- 9.ročník – povinná distanční výuka 

učivo zadáno prostřednictvím elektronické nástěnky Padlet nebo Google učebny, on-line hodiny dle upraveného rozvrhu hodin

Školní družinaŠkolní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní stravování pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna – v provozu 

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů do jídlonosičů v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod. 

Žáci mají stravné na měsíc březen odhlášeno.

Pokud žák bude obědy odebírat, proveďte přihlášení stravy na www.strava.cz, SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected]  nejpozději v pondělí 1.3.2021 do 8.00 hod.

 

Informace o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinnosti od 25.2.2021 nabývá platnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest, které platí i pro školy a školská zařízení.

Informace pro školy a školská zařízení – roušky

Vzhledem k vydanému mimořádnému opatření MZDR, které nabývá účinnosti dne 25.2.2021 a nařizuje povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) ve všech vnitřních prostorách (tj. i ve škole) žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci při vstupu do školy měli respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 22.2. 2021

Z důvodů pokračujících mimořádných opatření je provoz školy až do odvolání zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1.a 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

3.– 9.ročník – povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku

Školní jídelna 

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

 

 

Jarní prázdniny   15.2. – 19.2.2021

ŠD a ŠJ budou v době jarních prázdnin mimo provoz.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 1.2. do 12.2. 2021

Z důvodů pokračujících mimořádných opatření je provoz školy až do odvolání zajištěn ve stejném režimu jako dosud (viz níže).

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 25.1. do 29.1. 2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1.a 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

3.– 9.ročník – povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku

Školní jídelna   v provozu 25.1. – 28.1.2021

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

Informace k uzavření I.pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení prospěchu a chování za I.pololetí bude zákonným zástupcům žáků k dispozici od 28.1.2021 v systému Bakaláři (přístup přes web školy).

28.1.2021

– vydání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku v průběhu 4 vyučovací hodiny

– vydání výpisu vysvědčení a přihlášek na SŠ žákům 9.ročníku – individuálně dle pokynů TU

Žáci 3. – 8.ročníků obdrží výpis vysvědčení v tištěné podobě v okamžiku, kdy bude umožněná osobní přítomnost žáků ve škole.

29.1.2021 – pololetní prázdniny

ŠD a ŠJ mimo provoz.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 11.1. do 22.1. 2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako v předchozím týdnu.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 4.1. 2021

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

3.– 9.ročník povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Termíny individuálních konzultačních hodin pro žáky

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 4.1. 2021 v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 4.1. 2021 do 8.00 hod. přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected].

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

 

Ukončení výuky před vánočními prázdninami

Rozhodnutím MŠMT bude výuka ukončena ke dni 18.12.2020.

21.12. a 22.12.2020 vyhlášeno volno pro žáky.

Na volné dny navazují vánoční prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021.

Provoz ŠJ a ŠD je v době volných dnů i vánočních prázdnin zrušen.

V pondělí 21.12. nabízíme žákům hodiny on-line výuky dle pondělního rozvrhu hodin pro distanční výuku, na nichž bude účast dobrovolná a budou věnovány procvičování a opakování učiva. Bližší informace podají žákům třídní učitelé.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 18.11. 2020

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

 Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. Příchod žáků a vyzvedávání žáků přes vedlejší vstup u ŠJ.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 18.11. v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 16.11. 2020 přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected] .

3.– 9. ročník povinná distanční výuka

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Informace k organizaci konzultačních hodin sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitele.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření    

14. 10. – 23. 10. 2020  

distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družinaŠkolní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní stravování pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna – v provozu 

Informace ke školnímu stravování v době mimořádných opatření  

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod.

26.10. – 27.10. 2020 – volné dny pro žáky

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. ŠD  a ŠJ mimo provoz.

29.10. – 30.10.2020 – podzimní prázdniny

 

Povinnost nošení roušek i ve výuce II. stupně ZŠ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou roušky od pátku 18.9.2020 povinné ve všech prostorách školy, při výuce ve třídách, v učebnách pro žáky II. stupně. 
Žáci tak musí mít roušky během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít. 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučení pro školy, školská zařízení a pro zákonné zástupce dítěte

Mimořádná opatření ke dni 10.9.2020

 • S platností od 1.9.2020 je z preventivních a protiepidemických opatření omezen vstup zákonných zástupců žáků a ostatních osob do budovy školy.
 • Od 10.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušky. Roušku si žák odkládá pouze při konzumaci jídla ve školní jídelně.
 • Žákům bude doporučeno používat roušku i během výuky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.